Castellano Svenska

Personlighetsstörningar

 

Det är en grupp av psykiska problem där en person har en lång mönster av beteenden, känslor och tankar som skiljer sig mycket från de som kan förväntas från en social och kulturell synpunkt. Dessa beteenden stör ofta personens förmåga att uppföra sig normal i mellanmänskliga relationer, arbete och andra situationes.