Castellano Svenska English

Psykosomatiska sjukdomar

Det psykosomatiska påverkar både sinnet och kroppen (grekiska Psykhe och soma). Psykosomatiska sjukdomar kan vara helt eller delvis orsakade av psykiska eller emotionella störningar. En psykosomatisk sjukdom kännetecknas av en fysisk sjukdom som orsakas eller förvärras av psykologiska faktorer.

Människan har en hel rad känslor som uttrycks på olika sätt, från kärlek och tillgivenhet till ilska och aggression. Man kan säga att känslor är det språk som kroppen har för att kommunicera sina behov, oavsett om de är tillfredställda eller inte. När vi, av olika skäl, kännner oss tvingade att förtrycka uttrycket av vissa känslor, berövas kroppen den naturliga kanalen för emotionella uttryck. Då letar organismen efter andra sätt att uttrycka sig, och ofta blir det i form av stress, smärta eller psykosomatiska sjukdomar. Man skulle kunna säga att känslorna måste flyta som vattnet i ett vattendrag. Om man dammar upp vattendraget, växer trycket av det uppdammade vattnet tills det till slut svämmar över och bildar bäckar och stömmar vid sidan om den naturliga flodbädden. Man skulle kunna likna somatisering och psykosomatiska sjukdomar till dessa strömmar som skapats av översvämningen av den uppdämda floden.

Vi använder våra egna och tredjeparts cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Om du fortsätter att bläddra anser vi att du accepterar användningen. OK | mer detaljer