Castellano Svenska

Kristerapi

                                                   

Kristerapi är en kort och intensiv psykoterapi som syftar till att hjälpa en person med att övervinna en kris som han eller hon har problem med att bemästra sig själv.