Castellano Svenska

Ofta ställda frågor

                                       

För en person som känner sig dåligt och har aldrig gjort psykoterapi eller har varit i kontakt med denna värld, kan psykoterapi eller besöka en psykoterapeut verka lite skrämmande. Detta avsnitt försöker kortfattat att besvara de frågor folk ofta ställer när de först kommer.

Ofta ställda frågor: