Castellano Svenska

Vad är psykoterapi

Psykoterapi är ett rationellt sätt att hantera och behandla ihållande emotionella eller psykologiska problem. Den bygger på teorier och metoder som utvecklats och fulländats av psykologer, psykoterapeuter och psykoanalytiker genom sitt kliniska arbete under mer än ett sekel. Under denna tid har vi utvecklat olika typer av psykoterapi som kan tillämpas enligt patienternas preferenser eller beroende på vilken typ av problem som ska behandlas. Varje terapeut kommer att tillämpa de metoder som han eller hon känner sig mest bekväm med, och som är lämpligast för ge de bästa möjliga resultaten.

 

« tillbaka