Castellano Svenska

Utbildning och medlemskap

                                                      

Namn
: David Trotzig

Medelmskap:

-Medlem och Grundare samt före detta ordförande för den spanska föreningen för kropps psykoterapi och karactäranalytisk psykoterapi (APCCE)

-Medlem i European Association for Body Psykoterapi (EABP)

-Ordförande i etikkommittén och styrelseledamot i European Association for Body-psychotherapy (EABP)

-Medlem i den Spanska Skolan för Reichiansk Psykoterapi (Es.Te.R.) 

-Legitimerad av den spanska psykoterapi federationen (FEAP)

-Medlem i Föreningen EMDR Spanien

-Medlem i Orgó, Centre Clínic Reichià


Utbildning: 


- 4 års Psykoterapeututbildning vid Spanska Skolan för Reichiansk Psykoterapi (ES.TE.R).

-Utbildning i EMDR (LI och LII samt avancerad utbildning Dissociation I och II av den spanska Association EMDR).


Specialisteter:

-Djupt psykoterapi

-Korttids Psykoterapi

-EMDR

-Dissociativa störningar och personlighetstörningar

-Ego State Therapy