Castellano Svenska

Vem jag är

                       

Jag är en svensk psykoterapeut bosatt i Barcelona sedan 1980. Under de senaste 20 åren har jag arbetat med svenskar, antingen på genomresa, studenter som tillfälligt bott här, eller svenskar som är fast bosatta i Barcelona och katalonien. I många fall har det varit korttidsterapi för personer i kris, studenter eller personer som varit på genomresa och fått mitt nummer på svenska konsulatet. Användandet av metoden EMDR har i de fallen varit till stor hjälp eftersom det rör sig om en särkillt effektiv metod för behandling av krissituationer (klicka här för mer information on EMDR).