Castellano Svenska English

Problem i paret

___________________

Ett par kan definieras som ett förbund mellan två personer som har beslutat att bibehålla ett stabilt förhållande över tiden. Dessa individer är människor som tar med hela sin emotionella, sociala och kulturella bakgrund, det vill säga var och en är ett komplext system med erfarenheter och värderingar som gör var och en av dem unika. När problem uppstår inom paret, kan i de flesta fall de enskilda personerna lösa dem med hjälp av sin egna resurser. Ofta är de dock inte förmögna att förena sina konflikter eller motsättningar. När det händer kan de välja att avsluta förhållandet och gå sin väg var for sig, eller så kan de söka hjälp för att försöka lösa de konflikter som de inte kan hantera på egen hand.

Par terapi är ett sätt att hitta källorna till sina konflikter eller problem, och med hjälp av denna kunskap, bestämma vad man vill göra, om man vill hålla ihop och lösa konflikterna, eller om man vill skilja sig och gå vidare på egen hand.

 

Vi använder våra egna och tredjeparts cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Om du fortsätter att bläddra anser vi att du accepterar användningen. OK | mer detaljer